Välkommen till Wikan

Referenser

Atea är marknadsledande inom it-infrastruktur och systemintegration för privat och offentlig sektor i Norden och Baltikum. Atea Sverige AB finns med sina 2500 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Våra konsulter runt om i landet hjälper våra kunder med drift, support, implementation, projektledning och rådgivning. Vårt erbjudande till våra kunder inkluderar allt från försäljning av IT-produkter till systemintegration och IT tjänster. Atea tar ett stort ansvar inom miljö och hållbarhetsfrågor där både ledning och medarbetare är aktiva inom dessa områden.

Vi har samarbetat med Wikan Personal sedan 2015, både med bemanning och rekrytering. Vi började samarbetet genom att vi behövde resursförstärkning hos våra kunder på olika uppdrag. Bemanningen har till stor del varit inom IT-support. Wikan har även hjälpt oss med rekryteringar av olika projektledningstjänster och rekrytering av andra anställda hos oss på Atea. Vi tillsammans med Wikan Personal ger ungdomar en chans att få visa framfötterna och vad de går för.

Samarbetet har funkat fantastiskt bra. De är snabba, flexibla och förstår vårt behov. Wikan Personal är ett lokalt förankrat företag med ett brett nätverk vad gäller kandidater och väldigt god kännedom om företagen i Skellefteå. De besöker och har kontakt med oss regelbundet och vi tillsammans med Wikan har löpande avstämningssamtal med de anställda som jobbar via Atea.

Mattias Lindberg
Konsultchef
Kockums Maskin AB är en av Skandinaviens ledande tillverkare av bearbetat gjutgods. Kunderna finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin. Vårt kontor och vår tillverkning finns i Kallinge, mitt i Sveriges trädgård, Blekinge. Vi tar ett totalansvar för hela tillverkningskedjan. Med vårt gjuteri- och bearbetningskunnade kan vi ge teknisk support och ansvara för hela tillverkningsprocessen, från prototyp och modellframtagning till leverans av komplett komponent.

Vi använder Wikan Personal när vi behöver utöka vår personalstyrka så att vi själva har kan lägga fokus på vår kärnverksamhet. Wikan har på ett proffsigt, trevligt och snabbt sätt löst våra problem främst i produktionen med CNC-operatörer men de har även hjälpt oss på tjänstemannasidan. Där löste Wikan en mycket svår tjänst på ett snabbt och föredömligt sätt. Wikan Personal är mycket närvarande vilket betyder mycket för oss då de lärt känna både vårt företag och personal. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Wikan då det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att hitta bra personal.

Thomas Svensson
Produktionschef
Kockums Maskin
Smålands Stålgjuteri är ett familjeföretag i andra generationen med ca 30 anställda och ägs och drivs av bröderna Per, Leif och Sven Ytterell. Vi är belägna på det småländska höglandet närmare bestämt i Eksjö. Vi tillverkar och konstruerar gjutgods från 0,1 kg - 500 kg i stål samt legerat järn.

Vi påbörjade vårt samarbete med Wikan 2016 när ni behövde hyra in personal och Wikan lyckades lösa både inhyrning och rekrytering av personal. Bemanningen har varit på kollektivsidan och har i flera fall resulterat i fastanställningar.

Det vi uppskattar mest med Wikan är rak och tydlig kommunikation, snabba besked och förståelse för våra behov.

Leif Ytterell
VD på Smålands Stålgjuteri AB
Verksamheten på BN-teknik består av skärande bearbetning i aluminium, legoleverantör. Vår inriktning är att CNC-bearbeta stora volymer på ett rationellt sätt. Vi använder mycket automation och är ca: 30 anställda.
2014 fick vi ett ökat behov av att hyra in personal och började då samarbeta med WIKAN. Vi utvärderade 6-7 bemanningsföretag för att sen välja ut de 2 som passade oss bäst.

Vi har fått hjälp med att hitta produktionspersonal, maskinoperatörer till vårt 3-skift. Flera inhyrningar har övergått till fastanställning.
WIKAN är lokalt förankrade med brett kontaktnät och har kunskap/erfarenhet inom vår bransch. Vi uppskattar deras samarbetsvilja, smidighet och ärlighet.

Christer Kjellberg
Platschef
Vida Bruza i Hjältevad och Bellö är det lokala sågverket på Smålands högland och ingår i Vidakoncernen som är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har 1 050 anställda på 18 produktionsanläggningar varav 9 sågverk. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning

Sedan 2014 samarbetar vi med Wikan Personal på Vida Bruza kring våra behov gällande bemanning i produktionen. Wikan Personal har hela tiden med ett proffsigt och snabbt agerande varit behjälpliga med både korta och längre bemanningsfrågor vilket i ett antal tillfällen även resulterat i rekryteringar.

Thomas Hesselgren
Produktionschef Vida Bruza AB
Vi är i grunden ett byggföretag men har de senast åren även startat upp en betongindustri och ett nytt teknikföretag. På byggsidan är vi ca 50 anställda och vi jobbar mycket mot privatägda företag men även mot kommunala bostadsbyggande m.m. Vi hjälper även del privatpersoner.

Vi började samarbeta med Wikan årsskiftet 2018/2019. Vi var i stort behov av både snickare och betongarbetare och det var svårt att hitta detta själva ute på marknaden.

Wikan har lyckats hjälpa oss med att ta fram behörig personal till de arbetsuppgifter vi har. Vi hyr idag tre betongarbetare och två snickare av Wikan och resultatet har blivit mycket bra.

Wikan Personal har varit väldigt hjälpsamma och det har gått fort att få fram kandidater. Wikan Personal är lätta att komma i kontakt med.

Personal- och Produktionsansvarig
Britt Stenberg
I småländska Hjältevad har vi byggt trähus med fokus på trygghet i över 60 år, vilket har resulterat i Sveriges säkraste byggmetod. Vi bygger hus inomhus, i en torr och säker miljö, där vi kan garantera hög kvalitet och ett slutresultat som får toppbetyg. När allt byggs under samma tak kan vi också hålla koll på varje detalj och del, säkra kvaliteten i alla led och leverera alltihop på utsatt tid. Vi har vuxit mest i branschen de senaste två åren och omsätter idag ca 400 MKR med ca 200 anställda

Sedan 2012 samarbetar vi med Wikan Personal kring våra bemanningsfrågor, både vad gäller tjänstemän och yrkesarbetare. Wikan Personal är lokalt förankrade och väl förtrogna med vår bransch. Detta gör att vi känner oss trygga med att Wikan kan tillgodose våra personella behov.

Pontus Eklind
VD Hjältevadshus
Som föregångare inom isoleringssektorn strävar Paroc efter att tillgodose de föränderliga krav som idag ställs på de miljöer vi bygger till oss själva. Genom hållbara och långsiktiga beslut kan vi skapa brandsäkra, energieffektiva och bekväma boende- och arbetsmiljöer för framtiden.
För att möta våra kunders krav har vi behov av flexibilitet i vår produktion, vilket medför variationer i beläggning. Vi har valt Wikan som samarbetspartner, både för att möta det varierade personalbehovet men också för nyrekryteringar av medarbetare i produktion och till underhållsavdelning.
Anledningen till att vi valt att arbeta med Wikan Personal är ett nära och bra samarbete och för deras kompetens och lokala kännedom.

Stefan Nordkvist
Driftschef
Sigarth är ett helägt dotterbolag till Rettig ICC som är Europas största radiatortillverkare. Vi konstruerar och tillverkar konsoler och andra tillbehör framförallt till radiatorindustrin. Ca. 85% av vår tillverkning går på export och vi har dotterbolag i Polen och Tyskland.

Vårt samarbete med Wikan startade i december 2018 när vi fick ett akut personalbehov på grund av stora ordrar när det gällde press och montering. Wikan lyckades hjälpa oss med detta behov snabbt och med en mycket god service.

Andreas Nylander
Produktionschef
Ambea AB är Nordens största vårdbolag och Nytida är ett av affärsområdena i Ambea AB. Berglunda och Navigatorn är de två enheter som Nytida har i Eksjö. Dessa enheter tar emot kvinnor och män över 18 år som har en psykisk ohälsa och är över 18 år. Diagnoserna är skiftande men det gemensamma är att dessa personer behöver stöd dygnet runt vilket vår kompetenta personal erbjuder. Vi har läkare knuten till verksamheterna och erbjuder sjuksköterskeinsatser dygnet runt.

Vi började samarbeta med Wikan 2016 när vi kontaktade Wikan för inhyrning av beredskapssjuksköterskor. Vi har fortfarande beredskapssjuksköterskor via Wikan och det fungerar överlag bra. Vi har också genom åren tagit hjälp med att få hit semestervikarier till våra enheter. Det har dock varit svårare att få hit personer som uppfyller våra krav på det området.

Det vi uppskattar mest är att det är lätt att få kontakt med ansvarig inom Wikan om det blir ändringar i planering som t ex vid röda dagar då vi behöver utökad tid av beredskapssjuksköterskor.

Karin Åström
Verksamhetschef på Berglunda och Navigatorn.
Svensk Husproduktion AB grundades 2012 och har genom varumärket LB-Hus 60 års erfarenhet av att bygga nyckelfärdiga hus på totalentreprenad. Sedan starten 1957 har det byggts mer än 43 000 hem i den husproduktionsanläggning som i dag är Skandinaviens modernaste. Utöver styckehus till privatpersoner, utför vi projekt och stomleveranser till professionella beställare och exploatörer. Vi är en av landets ledande husleverantörer. Med ständigt fokus på kundnöjdhet och med en tydlig marknadsstrategi fortsätter vi nu vidareutveckla verksamheten utan att tappa bort våra rötter. Huvudkontoret för Svensk Husproduktion finns i skånska Bromölla och har drygt 100 anställda.

Vi har samarbetat med Wikan Personal sedan starten av 2015, då de började hjälpa oss hitta nya medarbetare till vår produktion. Sedan dess har vi utvecklat och utökat vårt samarbete, där volymerna vad gäller rekrytering och personaluthyrning fortfarande finns i fabriken. En betydande del av vår kollektivanställda personal har varit eller är fortfarande inhyrd och anställd av Wikan. Utöver yrkesarbetare har Wikan också hjälpt oss vid personalbehov på tjänstemannasidan.

Jag uppskattar att Wikan Personal är en lokalt förankrad aktör med ett brett nätverk vad gäller kandidater. Wikan besöker oss regelbundet och känner vår verksamhet väl, vilket gör att de har en god förståelse för vilken typ av kompetens vi efterfrågar på alla nivåer i organisationen.

Jonas Rubin
Fabrikschef
Vi har anlitat Wikan Personal för rekrytering och inhyrning av i första hand chaufförer / operatörer till våra slamsugnings- och spolbilar. Utfallet har redan från början varit till stor belåtenhet, vilket har lett till att vi anlitat Wikan för fler uppdrag vartefter vi expanderat. Samarbetet fungerar mycket bra. Wikan har god förståelse för vårt behov och har lyckats hitta rätt kandidater. Flera av de medarbetare vi hyrt in har också gått över i anställning hos oss på Malmberg. Jag vill naturligtvis rekommendera Wikan för andra företag med personalbehov.

Mikael Persson
Affärsområdeschef, Malmberg Miljöhantering
K-Fastigheter samarbetar med Wikan Personal gällande rekrytering av personal till både vår fastighetsförvaltning och byggproduktion. Vi upplever Wikan som en högst professionell samarbetspartner med mycket god förståelse för våra värderingar och utmaningar. Wikan Personals erfarenhet av rekrytering har hjälpt oss att hitta rätt och förenklat processen för oss som arbetsgivare. Det känns bra att förknippa K-Fastigheters varumärke med Wikan Personals, då båda är lokala aktörer som strävar efter långsiktighet avseende både samarbete och personalförsörjning.

Jacob Karlsson
VD K-Fastigheter
Saferoad Smekab startade redan 1961 i Önnestad utanför Kristianstad. Skogslösa Mekaniska AB började då med tillverkning av högkvalitativa stallinredningar i samarbete med De Laval Sales AB. Vårt samarbete pågår fortfarande, men idag känner marknaden till oss som Saferoad Smekab. Under närmare fyrtio år har Saferoad Smekab medverkat till ökat skydd och säkerhet i gatumiljö, parker och andra offentliga miljöer.

Idag består vårt sortiment av ett brett utbud av produkter för säkerhet, skydd och möblering i trafikmiljö, på arbetsplatser, i parker och andra offentliga miljöer. Saferoad Smekab arbetar också med produkter för bygg och anläggning samt med legoproduktion och varmförzinkning.

Då vi har stor variation på vårt bemanningsbehov över året har vi valt att samarbeta med Wikan Personal för att kunna vara flexibla i vår Produktion.
Wikan Personal har mycket god kännedom om vårt företag och om våra krav och behov i Produktion. De har en stark lokal förankring och är mycket engagerade och fokuserade på att möta våra behov.

Johan Hansson
Produktionschef
Swegon arbetar med inomhusklimat. ”Med bra luft får vi människor att må bättre.” På fabriken i Tomelilla tillverkar vi samtliga luftdon och produkter för flödeskontroll. Fabriken har 13 000 kvm produktionsyta och har 130 anställda. Varje år tillverkas mer än 600 000 produkter. Vi hyr in personal för att kunna vara flexibla i bemanningen. Både när det går upp och när det går ner.

Vi använder Wikan Personal vid rekrytering av ny personal till produktionen, då kan vi vara säkra på att vi får kompetent personal till alla positioner. Det är viktigt för oss att använda ett bemanningsföretag med lokal förankring. Wikans personal i Tomelilla har arbetat länge i regionen och har ett stort kontaktnät. Wikan reagerar snabbt och professionellt för att lösa våra behov.

Ingvar Hagström

Production Manager
Sedan 1922 har Silver Weibull utvecklat och tillverkat marknadsledande centrifuger i nära samarbete med sockerbruk och raffinaderier över hela världen. Vi gör vårt eget forsknings- och utvecklingsarbete och vi har all expertis som krävs hos oss. Med över 90 års erfarenhet inom tillverkning av utrustning för sockerprocessindustrin, är vi säkra på vårt kunnande och att våra produkter håller högsta kvalitet. Silver Weibull möter de höga kvalitetskrav som är nödvändigt för att kunna fortsätta leverera till den globala marknaden av varumärken inom livsmedelsindustrin, där endast de bästa produkterna accepteras.

För att säkra vår kompetensförsörjning, både vad gäller tjänstemän och yrkesarbetare har vi i flera år samarbetat med Wikan Personal. Den lokala förankring och stora kunskap om vårt företags behov som Wikan Personal har är en avgörande faktor för vårt val av bemannings-/rekryteringsföretag.

Jonas Rolandsson,
VD Silver Weibull
Tidrapportera Stäng

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår